Nieuws

Planning 2017,  Schenectady naar Nijkerk.

Nijkerk heeft een sterke historische stedenband met de Amerikaanse stad Schenectady in de Staat New York, deze stad werd namelijk in de 1662 gesticht door de Nijkerker Arendt van Curler.  In 1984 herhaalde oud-wethouder Goos Terschegget in zijn eentje de zeiltocht over de Atlantische Oceaan naar New York om net als Arendt van Curler de Hudsonrivier op te varen tot de plek waar nu Schenectady ligt. Hier werd hij door een groep stadgenoten enthousiast ontvangen.

De band tussen beide steden, die de laatste 100 jaar weer is opgeleefd, was voor de gemeenteraad van Nijkerk reden om het verzoek van de Stichting Nijkerk-Schenectady een stedenband in te stellen, in te willigen. Vanwege het feit dat Nijkerk in 2013 600 jaar stadsrechten heeft, is er voor gekozen in dit feestjaar de officiële plechtigheid te laten plaatsvinden. De onder tekening van het protocol door beide burgemeesters en de symbolische onthulling van een toegangsbord met hierop de vermelding van deze stedenband heeft op vrijdag 28 juni 2013 plaatsgevonden.

Met grote regelmaat gaan groepen Nijkerkers naar Schenectady en omgekeerd groepen Schenectadians naar Nijkerk. De deelnemers verblijven in gastgezinnen en maken zo intensief kennis met de manier van leven in het land en de plaats waar men verblijft.  In de loop der jaren hebben enige honderden Nijkerkers op deze manier kennis gemaakt met deze stad in de Verenigde Staten van Amerika en zijn er blijvende vriendschapscontacten ontstaan.

De organiserende instanties: Stichting Nijkerk-Schenectady en de Schenectady-Nijkerk Foundation zorgen op deze reizen voor een uitgekiend programma.

In 2018 vindt er een uitwisseling van jongeren plaats, de jeugd van Nijkerk naar Schenectady
Dit zal mogelijk plaatsvinden van 6 juli tot 19 juli 2018. Er zullen ongeveer 10 jongelui in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar naar Schenectady gaan.

Voor Nederlandse kinderen is het bijzonder leerzaam om leeftijdgenoten te leren kennen en te leren spreken in de Engelse taal. Voor deze jongeren kan men zich aanmelden.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
mevr. T. Doornhof, Nieuwe Kerkstraat 57 A, 3864 EB Nijkerkerveen, tel. 2571646.
e-mail adres is truusdoornhof@hotmail.com

De leden van het bestuur zijn gaarne bereid nadere informatie te verstrekken.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Stichting Nijkerk-Schenectady: www.nijkerk-schenectady.nl.

 

Nijkerk en Schenectady officieel verbonden

Stedenband

Er is voor gekozen om de stedenband officieel te maken in het feestjaar van Nijkerk. De burgemeester van Schenectady, Gary McCarthy, was met zijn vrouw naar Nijkerk gereisd om de officiële ceremonie van de stedenband mee te maken. Hij zette, tezamen met burgemeester Renkema, op 28 juni 2013 een ferme handtekening onder de proclamatie, die hierna door hem werd voorgelezen.

Burgemeesters ondertekenen proclamatie

 

Kinderen in kledij, uit de tijd van Arend van Curler, gingen voorop in een optocht, waar de Amerikaanse gasten en veel belangstellenden in mee liepen. De optocht ging, vergezeld door muzikanten, naar het overdekte Marktplein in Nijkerk. McCarthy was erg onder de indruk van de vriendelijkheid van de Nijkerkers en roemde hun kennis van de Engelse taal.
Na tromgeroffel werd het bord onthuld. Dit bord is geplaatst bij de entreewegen van Nijkerk. Na het spelen van enkele Amerikaanse deuntjes, door een combinatie van muziekkorpsen van NSFC en Concordia, ging het gezelschap naar de receptie.

Onthulling van het bord

 

Bijzondere gift
Maandag was de Nijkerk-dag, waarop kennis wordt gemaakt met de stad Nijkerk en dat gebeurde door een rondleiding door de in oude kledij gestoken gids van Stichting Oud Nijkerk. June Ginter, een van de Amerikaanse gasten, had een bijzonder geschenk voor de stichting. Zij had uit een erfenis een Delftse tegel ontvangen, die na de oorlog geschonken was aan haar oom, een vliegenier in de oorlog. Aan de achterzijde van de tegel was een verklaring van de afbeelding geplakt. De medewerkster van het museum die de tegel mocht aannemen was zichtbaar ontroerd, want als kind had zij in Rotterdam gewoond en de bombardementen meegemaakt.

Erepenning
Op uitnodiging van de zeilvereniging de Zuidwal werd woensdag een captains dinner genuttigd voorafgaand aan een zeilwedstrijd. Burgemeester Renkema kwam de aanwezigen verrassen met een bezoek. Michael Brockbank was totaal overrompeld toen de burgemeester het woord tot hem richtte. In de haast werd hem een colbertjasje aangereikt waar hij de erepenning van de gemeente Nijkerk in zilver werd opgespeld. Brockbank kreeg deze onderscheiding om dat hij meer dan 25 jaar zich heeft ingezet voor de wederzijdse uitwisselingen. Brockbank sprak woorden van dank in zowel het Nederlands als het Engels.

Erepenning voor Michael Brockbank en Connie Colangelo

Erepenning voor Michael Brockbank en Connie Colangelo.

Kijk ook op de web pagina voor de Erepenning van Michael Brockank

Erepenning Michael Brockbank.

Aangezien Connie Colangelo niet bij deze trip aanwezig kon zijn, is de erepenning in zilver aan haar aangeboden door burgemeester McCarthy tijdens de gemeenteraadsvergadering op 8 juli jl. in Schenectady. Colangelo gaf telefonisch aan dat zij sprakeloos was en dat zij zeer vereerd was door deze onderscheiding. Connie Colangelo is de drijvende kracht achter de uitwisselingen en het levend houden van de Nederlandse geschiedenis in Schenectady.
Nijkerk 600

De groep Schenectadians varieerde in leeftijd van 28 tot 88 jaar, maar allemaal hebben ze genoten van de activiteiten rondom de viering van Nijkerk 600 jaar. De stoomdag (waar zowaar een aantal antieke Amerikaanse locomotieven stonden) als het Festival op 5 en 6 juli maakten veel indruk. Ongelooflijk vond men de lasershow en de stuntman op het water danste tijdens de lasershow. In Amerika hebben ze wel vuurwerk, maar geen lasershow. Dit was veel beter en indrukwekkender! Die Nederlanders denken aan alles: Het blijft schoon en geen luchtvervuiling.

Stichting Nijkerk Schenectady

Edith Terschegget, voorzitter van de stichting Nijkerk Schenectady, is bijzonder blij dat de stedenband nu eindelijk officieel is. “Met een grote glimlach rij ik elke keer langs de borden, die aan de hoofdentreewegen naar NIjkerk staan. Hiermee krijgt niet alleen Schenectady, maar ook de naam Arend van Curler, meer bekendheid. En dat is belangrijk: want het is onze geschiedenis en die moet iedere Nijkerker kennen!”

Het Toegangsbord