School Project

 

GESCHIEDENISLESSEN OVER AREND VAN CURLER.

De Stichting Nijkerk Schenectady wil de relatie tussen Nijkerk en Schenectady meer onder de aandacht brengen. Om dit te bereiken zijn we gestart met het maken van een lespakket voor de Nijkerkse basisschool leerlingen zodat ze geschiedenis les krijgen over de 17de eeuwse Nijkerker Arend van Curler, de stichter van de Amerikaanse stad Schenectady.

Op 15 november jl. is de Nijkerkse werkgroep, die het lesmateriaal gaat ontwikkelen, bij elkaar gekomen. Het ligt in de bedoeling dat vanaf het schooljaar 2012 -2013 alle groepen 7 en 8 van het Nijkerks basisonderwijs met het nieuwe lesmateriaal gaan werken.

Om dit te bereiken vindt er samenwerking plaats tussen de Stichting Oud Nijkerk en de leerkrachten van de Beatrixschool en de Rehobothschool. Assistentie wordt verzorgd door medewerkers van Edu-art, provinciale kennisorganisatie op het gebied van cultuureducatie.

Tijdens de start bijeenkomst op 15 november ondertekenden Edith Terschegget, voorzitter van de stichting Nijkerk Schenectady, en Jan Cozijnsen, voorzitter van de Stichting Oud Nijkerk, een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het lesmateriaal voor deze geschiedenisles.

De Ondertekening

De Werkgroep

Nieuwe les serie over Arend van Curler en de band tussen Nijkerk en Schenectady

De Nijkerkse werkgroep die eind vorig jaar startte met het maken van een serie lessen over Arend van Curler en de geschiedenis van Nijkerk en Schenectady, is klaar. Vanaf september 2012 kunnen alle groepen 7 en 8 van de Nijkerkse basisscholen het nieuwe materiaal, dat speciaal hiervoor gemaakt is, gebruiken. In de eerste les maken de leerlingen kennis met Arend van Curler, de Nijkerker die in de 17e eeuw met de West-Indische Compagnie meereisde naar Nieuw-Nederland. Daar stichtte hij een nederzetting die uitgroeide tot de huidige stad Schenectady. In de tweede les gaan de kinderen in Nijkerk op pad om te zien wat er allemaal nog herinnert aan de tijd van Van Curler. In de derde les maken ze een verslag dat ze sturen aan leerlingen in Schenectady.

Het materiaal bestaat uit een plunjebaal met allerlei voorwerpen die een rol speelden in de 17e eeuw, en een docentenhandleiding met  opdrachten, foto’s en een film. Daarbij hoort een prachtige set kleding voor jongens en meisjes, waarmee de kinderen zich wanen in de 17e eeuw.

Inmiddels hebben drie basisscholen proefgedraaid met de nieuwe lessen. De reacties op de pilot waren zeer positief.

Het idee voor de lessen is afkomstig van Stichting Nijkerk-Schenectady, die hiervoor samenwerking heeft gezocht met Stichting Oud Nijkerk. Ook leerkrachten van de Beatrixschool en de Rehobothschool hebben aan de ontwikkeling meegewerkt. De werkgroep kreeg advies van Edu-art, de provinciale kennisorganisatie op het gebied van cultuureducatie.

Scholen krijgen begin september een brief met informatie over het gebruik van het nieuwe lesmateriaal. Voor meer informatie en reserveringen: info@oudnijkerk.nl,  t.a.v. Saskia van den Berg, conservator.

leerlingen van groep 7 van de Beatrixschool werken met het materiaal van de nieuwe serie lessen over Arend van Curler (foto Thijs Korving)

 Op 7 juni 2012 is op de Rehoboth school de eerste les gehouden van de leerkoffer over Arend van Curler. Het was bijzonder leuk te zien hoe Jan de Vries, onderwijzer op deze school, aan de hand van de voorwerpen uit de plunjebaal, de geschiedenis van Arend van Curler wel heel aanschouwelijk maakte. De kinderen waren zeer geïnteresseerd in het bevervel en konden niet wachten de kleding aan te trekken die achter in de klas hing. Een meisjes en jongens outfit uit de tijd van Arend van Curler is niet iets wat je dagelijks aan hebt. Deze leerkoffer is speciaal bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Nijkerk. De stichting probeert hiermee het cultureel erfgoed levend te houden en de jeugd te enthousiasmeren voor de Nijkerkse geschiedenis en de jeugduitwisselingen tussen Nijkerk en Schenectady

 

 Posted by at 20:21