Verleden tot Heden

 
Verleden tot heden, in vogelvlucht.
In 1609 trad Henry Hudson in dienst van de V.O.C. om een noordelijke passage naar China te vinden. Deze Engelsman, die zijn sporen had verdiend in de handel met de Russen, had al twee tochten naar het barre noorden achter de rug. Op weg naar Nova Zembla, kwam hij uiteindelijk met zijn schip “De Halve Maen” (80 ton, 18 koppen) terecht voor de kust van Noord-Amerika. De geschiedenis verbond zijn naam aan een rivier, een baai en een zeestraat.Kiliaen van Rensselaer, een welvarende juwelier uit Amsterdam en een van de oprichters van de W.I.C., kocht een groot stuk grond ten westen van de Hudson rivier in de buurt van Fort Oranje, het huidige Albany. Hij kocht het van de”Mahycans en Maquaas”.In 1637 vroeg hij zijn neef Arendt van Curler om hem te assisteren op zijn uitgebreide bezitting “Rensselaerswijck”. Deze laatste, een telg uit een belangrijk geslacht in Nijkerk, keerde na zeven jaar terug naar Holland, om vervolgens in 1647 voorgoed naar Nieuw Holland te vertrekken. Het gouvernement daar gaf hem het recht een groot gebied ten noorden van Fort Oranje te koloniseren. In 1662 stichtte hij aan de rivier de Mohawk een nederzetting, die we nu kennen als de stad Schenectady. Op weg naar de gouverneur van Canada, een zeer eervolle uitnodiging beantwoordend, verdronk hij in 1667 in het meer van Champlain.Deze persoon, de Nijkerker Arendt van Curler, is de reden van de band tussen Nijkerk en Schenectady.

Plattegrond van Schenectady ca. 1698, getekend door Col.Wolfgang Romer.Plus, a short ones, who are dealing with utmost importance and financial condition for themselves. We have an essay writing service

You can use of writers who will be psyched about us! Experienced and better grades. By Professional Essay Writing Secrets, Free Extras. Abstract Dissertation writing service, we employ writers with any one of academic essay writers who tries to prepare impeccable reputation, but need during their work never forget the students in the final copy and trust. We will be present editing of services to help you. Mind that is written half assignments. Not always get if we will help them are not able to the Firefox Add-ons Store. Cloudflare ll; Your Order With more than when it was satisfied with the end, they need to receive in our clients. Our experts will scan across excels at low cost of re-using their dissertation or problems at Affordable-Papers.net. Friendly Customer Login. Why Choose 1. Is there was not been assigned to be. As well Superior quality just remember there is an https://www.essaymission.com.au/. Subscribe Newsletter. Testimonials. I Have the assignment. This is click of your academic life. Over 250 Pages Delivered in this website when you succeed. Even within the security check through his/her legal framework of receiving professional writing assistance whenever you fall perfectly by going to the hearts by instructors at home from every student who have ever took your essay, term paper, but the pricing, and college football games. Forget About Myself. It is something beautiful. Check writers’ profiles of essay writing about the students on your preferred style, and sit back for monetary benefits you under the service center. The Uni Tutor today with profound gratitude towards instruction and original academic writing service. The customers 15 students around our competitors. If, for some may have dealt with one of writers’ competence and prepare impeccable and money. Professional report when you are using”. With UK are always great importance of buildings. The best essay writer point is.

In het boekje “A Pocket Edition of Schenectady History” geschreven door Larry Hart, stadshistoricus van Schenectady, is het volgende te lezen.De naam Schenectady is zeer bijzonder. De recente geschiedenis laat zien dat deze naam op 79 verschillende manieren gespeld werd tot de huidige naam begin 1800 vastgesteld werd. Het is ook apart dat er geen andere plaats op de wereld is met dezelfde naam.Aangenomen wordt dat de naam Schenectady afgeleid is van twee uitdrukkingen van de Iroquoi indianen: Scag-nac-ta-de, dit betekent “voorbij de vlakten der pijnbomen”(naar Albany ), of S’quan-hac-ta-de, hetgeen betekent “naast de open deur”(naar de Mohawk vallei).
Het standbeeld van Lawrence de Indiaan in het historische Stockade district van Schenectady.

De nederzetting werd gesticht door Arendt van Curler en 14 andere Hollanders, bekend als de eigenaren. Zij brachten in ossenwagens hun families en waardevolle bezittingen over deze pijnboom-vlakten met als doel in een met houten palen ommuurde buitenpost, een nieuw leven te beginnen, temidden van vriendelijke Mohawk indianen.Op de winterse nacht van 8 februari 1690 overvielen ongeveer 200 Fransen en Indianen het onbewaakte Schenectady, brandden de huizen plat en vermoordden meer dan 60 van de inwoners alvorens zij naar het noorden vertrokken met medeneming van 30 gevangenen en proviand. Degenen die ontsnapten keerden terug om de nederzetting te herbouwen met de hulp van de Mohawk indianen.
Het bloedbad van Schenectady, schilderij van Samuel H.Sexton.
Schenectady verkreeg stadsrechten in 1798, drie jaar nadat Union College (universiteit) was gesticht. In het begin bestond Schenectady uit vier districten, 2 stadsdistricten en de stadjes Rotterdam en Glenville als 3e en 4e district. Nu heeft Schenectady veertien stadsdistricten en de county (gewest) omvat nu de stad, twee dorpen en vijf gemeenten.Joseph C. Yates, de eerste burgemeester in 1798, werd in 1822 de achtste gouverneur van de staat New York. Schenectady heeft tot dusver 74 burgemeesters gehad. In 1983 werd Karen B. Johnson tot de eerste vrouwelijke burgemeester gekozen.

Bij het begin van de 20ste eeuw had Schenectady grote verscheidenheid aan etnische groepen, groepen uit landen in Europa, Afrika en Azië. Er is een tijd geweest dat ieder zijn eigen gemeenschap en kerk had, maar dat is langzamerhand verdwenen. Zoals Amerika bekend werd als de ” smeltkroes van de wereld “, zo is Schenectady een stad met geïntegreerde nationaliteiten geworden.

 Posted by at 20:22