Wat doen wij

 
Het doel van de Stichting Nijkerk-Schenectady is het in stand houden en bevorderen van de contacten tussen Nijkerk en Schenectady.Dit wordt gerealiseerd door middel van uitwisseling van groepen jeugdigen en volwassenen uit beide steden. Uitwisseling van specifieke groepen, zoals musici, sporters, onderwijzers, medewerkers van instellingen en bedrijven, enz. behoort ook tot de mogelijkheden; evenals woningruil in vakantieperioden.De Stichting probeert hiermee kennis en begrip over te brengen van en voor elkaars cultuur en wijze van leven, werken en denken.Hoe is het contact ontstaan.Na de stichting door Arendt van Curler en Kiliaen van Rensselaer van Schenectady duurde het tot 1909 voor er weer contact was tussen beide steden. In dat jaar vonden de Hudson-Fulton feesten in New-York plaats. Zowel de ontdekking van de Hudsonrivier werd herdacht als het in dienst nemen van het eerste stoomschip op die rivier door Robert Fulton in 1807.In juli 1909 kwam er een Amerikaans gezelschap, onder leiding van Dr. W.E.Griffis, naar Nijkerk om een koperen gedenkplaat te onthullen in de Grote Kerk. Dit ter ere van Arendt van Curler, “Commissary of Rensselaerswijck, maker of the peace convenant with the Iroquoi, founder of the city of Schenectady”.

Koperen gedenkplaat (1909) in de Grote Kerk te Nijkerk.

Ofschoon er wel enige correspondentie over en weer is geweest en een incidenteel bezoek, was er pas weer echt contact in 1984. Op uitnodiging van Schenectady bezocht een groep van 31 Nijkerkers die stad en was er gedurende een week te gast. Dit naar aanleiding van de transatlantische solozeiltocht van Goos Terschegget, wethouder van Nijkerk, met zijn schip “de Volharding”. Vervolgens werd er op initiatief van de gemeente Nijkerk een werkcomit√© in het leven geroepen om de ontstane contacten te onderhouden en uit te breiden.Vanaf dat moment vond er regelmatig uitwisseling plaats van groepen volwassenen en jeugdigen. De deelnemers werden, zowel in Schenectady als Nijkerk, ondergebracht bij gastgezinnen. Zij kregen steeds een uitvoerig sociaal en cultureel programma aangeboden, overigens werd ook het zakelijk aspect niet uit het oog verloren gezien de diverse bedrijfsbezoeken.Dit was aanleiding om in Nijkerk in 1990 de Stichting Nijkerk-Schenectady op te richten. In 1992 werd door de Amerikanen de Schenectady-Nijkerk Council, onze zuster organisatie, opgericht.Het bezoek van de Jazzband van het Schenectady County Community College was de eerste culturele uitwisseling tussen beide steden. Tijdens het bezoek aan Nijkerk in 1992 werd de basis gelegd voor verdere uitwisseling, in de eerste plaats van jeugdigen. Een hoogtepunt was dat alle Nijkerkers tot ere-burgers van Schenectady zijn benoemd.
In de zomer van 1993 bezochten gedurende drie weken zeven jonge Amerikanen Nijkerk. Zij deden ervaring op in diverse bedrijven, bezochten verscheidene cultureel belangrijke bezienswaardigheden, terwijl door het verblijf in gastgezinnen meer inzicht kregen in het Nederlandse leefwijze.
De Burgemeester van Nijkerk en zijn vrouw en de voorzitter van de Stichting woonden in 1998 de festiviteiten in het kader van het 200-jarig bestaan van Schenectady bij. In het Schenectady Museum werd door de Stichting een expositie van schilderijen van oude Nijkerkse boerderijen georganiseerd.
Intussen wordt gewerkt aan o.a. uitwisselingen voor andere bevolkingsgroepen, zoals b.v. sporters, muzikanten, onderwijzers, medewerkers van instellingen en bedrijven enz.
Bewust houdt de Stichting zich vooral bezig met de mogelijkheden die het stedencontact heeft voor de Nijkerkse (en Amerikaanse) jeugd.Opmerkelijk is dat het een dwarsdoorsnede van de Nijkerkse bevolking is, die zich enthousiast met dit contact en de uitwisselingen bezighoudt. Ook bij de kinderen wordt er voor gezorgd dat er sprake is van een goede doorsnede van de schoolgaande en werkende jeugd.

———————————————————————————————————-

Foto’s van enkele markante huizen en gebouwen in Schenectady.
 

EXCHANGES OVER THE YEARS

Period Participants From To Remarks
1 Autumn 1984 31 adults, among them Mayor Pieter van de Zaag Nijkerk Schenectady Welcome of Goos Terschegget in Schenectady after his transatlantic sailing trip
2 Autumn 1986 42 adults, among them Mayor Karen Johnsen Schenectady Nijkerk People of Nijkerk become Citizens of Honour of the City of Schenectady
3 Autumn 1990 43 adults Nijkerk Schenectady
4 Spring
1991
Jazzband of Schenectady County Community College 42 youth, 1 adult Schenectady Nijkerk Big party around this band organised by the Nijkerk Rotary and Lions in “Het Ambt van Nijkerk”
5 Autumn 1992 45 adults Schenectady Nijkerk
6 Summer 1993 7 youth Schenectady Nijkerk
7 Summer 1994 10 youth Nijkerk Schenectady
8 Autumn 1994 Fred Bartz and daughter Schenectady Nijkerk Planting of a tree of friendship in front of City Hall
9 Autumn 1994 42 adults Nijkerk Schenectady
10 Summer 1995 10 youth Schenectady Nijkerk
11 Summer 1996 10 youth Nijkerk Schenectady
12 Autumn 1996 33 adults Schenectady Nijkerk
13 Summer 1997 10 youth Schenectady Nijkerk
14 Spring
1998
Mayor Bartele Vries, his wife and chairman of the Foundation Nijkerk Schenectady 200-years of the Chartering of the City of Schenectady, Nijkerk organised exposition in the Schenectady Museum
15 Autumn 1998 40 adults Nijkerk Schenectady
16 Summer 1999 10 youth Nijkerk Schenectady
17 Spring
2000
50 adults, among them Mayor A. Jurczinsky Schenectady Nijkerk Programme partly together with Canadian veterans
18 Summer 2001 11 youth Schenectady Nijkerk
19 Summer 2002 13 youth Nijkerk Schenectady Trip on board replica of the “Halve Maen”
20 Autumn 2002 26 adults, among them Mayor Bartele Vries Nijkerk Schenectady
21 Summer 2003 10 youth Schenectady Nijkerk
22 Spring
2004
29 adults Schenectady Nijkerk
23 Summer 2004 10 youth Nijkerk Schenectady Trip on board replica of the “Halve Maen”
24 Summer 2005 10 youth Schenectady Nijkerk
25 Autumn 2006 22 adults Nijkerk Schenectady Zie onder Reisverslagen
26 Summer 2007 10 youth Nijkerk Schenectady Trip on board replica of the “Halve Maen” Zie verder onder Reisverslagen
27 Spring
2008
25 adults Schenectady Nijkerk Zie Reisverslagen
28 Spring
2009
10 youth Schenectady Nijkerk Zie Reisverslagen
29 Autumn 2009 34 adults Nijkerk Schenectady Zie Reisverslagen
30 Spring
2010
9 youth Nijkerk Schenectady Zie Reisverslagen
31 Spring
2011
33 adults Schenectady Nijkerk Zie Reisverslagen
32 Spring
2012
youth Schenectady Nijkerk Zie Reisverslagen
33 Autumn 2012 adults Nijkerk Schenectady Zie Reisverslagen
34 Summer 2013 adults Schenectady Nijkerk 600 Zie Reisverslagen
35 Autumn 2013 youth Nijkerk Schenectady Zie Reisverslagen
36 Summer 2014 youth Schenectady Nijkerk
37 Summer 2015 youth Nijkerk Schenectady Zie Reisverslagen
38 Autumn 2016 adults Nijkerk Schenectady Zie Nieuws
39 Summer 2017 Youth Schenectady Nijkerk
 Posted by at 20:26